۲۱

29 بهمن ماه روز سپندار مذگان ایران باستان

blogfars.com – 29 بهمن ماه روز سپندار مذگان ایران باستان جشن زمین و گرامی داشت عشق است. در این روز زنان به شوهران خود با محبت هدیه می دادند. مردان نیز زنان و دختران را بر تخت شاهی نشانده، به آنها هدیه داده و از آنها اطاعت می کردند. این روز روز عشق و مهرورزی است هر فردی برای ابراز مهر و محبت خود به عزیزانش هدیه می دهد ، همسر، خواهر، برادر، ... در راستای سخنرانیهای اخیر سید حسن نصراله رهبر حزب اله لبنان و عرب خواندن ایرانیان و نادیده گرفتن فرهنگ غنی ایران باستان .... روز 29 بهمن ماه را به جای 26 بهمن ولنتاین فرنگیان ...جشن می گیریم... هموطنان عاشق در این روز از بامها و بالکنها و پنجره ها ... بادکنکهای قرمز جفت ره به هوا می فرستند.... همه شادیم و به ایرانی بودنمان افتخار می کنیم ... آسمان ایرانمان را با بادکنکهای قرمز ... عاشقانه می بینیم بادکنکهای قرمز .. نماد عشق و آزادگی ایران عزیزمان... لطفا همت کنید تا آنچه خود داریم را عرضه کنیم نه تقلید از غرب نه تقلید از عرب فقط خودمان باشیم بیایید ولنتاین را با روز سپندار مذگان ایران باستان جایگزین کنیم ادامه...
تصویری از Arman
ارسال شده توسط Arman ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها