۲۳

من لایحضر الفقیه ،جلد 5 ،حدیث 4375

6ali.blogspot.com – و رسول خدا (ص) را گذر بر زنانی افتاد و در کتار آنان توقفی فرمود و بعد خطاب به آنان فرمود : ای گروه زنان من ندیدم کم خردان و سست دینانی تیز تر از شما برودن عقل خردمندان و این چنین می اندیشم که در روز رستاخیز بیشتر اهل دوزخ شما باشید ، پس از شما می خواهم به خدا خود را نزدیک کنید و به او تقرب بجوئید هر قدر که در توان دارید ، پس زنی پرسید یا رسول الله از کجا دین و عقل ما ناقص است ؟ حضرت فرمود اما کسری دینتان همین خونی است که هر ماه شما را از نماز و گاهی از روزه باز می دارد ، اما کسری عقلتان از شهادتتان که هر دو تن شما برابر با یک مرد است ادامه...
تصویری از mohareb
ارسال شده توسط mohareb ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها