۲۵

اسفندیار با گرگ‌ها می‌جنگد.مینیاتوری بسیار زیبا از نگارگری ایران مکتب تبریز1(شاهنامه فردوسی سال ۷۳۷-۷۳۱ ه.ق)

fa.wikipedia.org – اسفندیار با گرگ‌ها می‌جنگد.مینیاتوری بسیار زیبا از نگارگری ایران مکتب تبریز1/ شاهنامه فردوسی (معروف به شاهنامه دموت یا ابوسعیدی) به به سال ۷۳۷-۷۳۱ ه.ق/تبریز ایران ادامه...

تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها