۳۰

نشانه خدا(آیه الله)صانعی:اساس قمه زنی عشق ومحبت است!

youtube.com – فیلمی کوتاه از سخنرانی نشانه خدا(آیه الله)صانعی درمورد رابطه بین عشق و محبت وقمه زنی! ادامه...
تصویری از کامران بیخدا
ارسال شده توسط کامران بیخدا ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها

تصویری از Kenny

Kenny حدود ۹ سال پيش گفت:

۱
روحانی واقعی :))