۲۴

درآمدی بر دولت فراطبقاتی در ایران

iranshahr.org – منتسکیو در نظریاتش درباره جوامع شرقی که خصوصیات آن‌ها را برمی‌شمرد، علت تبعیت شرقی‌ها از حکومت را بر اساس ترس می‌داند(منتسکیو، ۱۳۴۲). آدام اسمیت معتقد است نظام آبیاری در جوامع شرقی باعث تسلط دولت بر زمین‌های کشاورزی می‌شود و دولت نقش مالک و کشاورزان نقش مستاجر را دارند(ماهرویان، ۱۳۸۱). مارکس و انگلس در نظریه “شیوه‌ی تولید آسیایی” استدلال می‌کنند که ساخت استبداد شرقی که اساس آن بر مالکیت قبیله‌ای یا اشتراکی است، منجر به فقدان مالکیت خصوصی می‌شود و به‌طبع، فقدان این نهاد، مالکیت قبیله‌ای حکومت ، تمام شرایط تولید و بازتولید را در بر می‌گیرد. کارل ویتفوگل از جمله مارکسیست‌های غربی‌ای است که درباره جوامع شرقی تحقیق کرد و نظریه‌ی “استبداد شرقی” حاصل تحلیل‌های اوست. ادامه...
تصویری از irandar
ارسال شده توسط irandar ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها