۲۰

سه وکيل دادگستري با شکايت اداره اطلاعات به زندان محکوم شدند

newsagency-ina.com – در ادامه فشارها و اِعمال محدوديت ها براي دراويش و دگرانديشان عقيدتي، فرشيد يداللهي، امير اسلامي و مصطفي دانشجو، سه تن از وکلاي مدافع دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي، با شکايت وزارت اطلاعات در دادگاه هايي جداگانه و به اتهاماتي چون "نشر اکاذيب" و "تشويش اذهان عمومي" به تحمل زندان محکوم شدند. به گزارش تارنماي مجذوبان نور، يداللهي و اسلامي که وکالت پرونده تعدادي از دراويش جزيره کيش را به عهده داشتند، در حالي که موکلين آنها از اتهام اقدام عليه امنيت ملي برائت حاصل کردند، خود از سوي شعبه ??2 دادگاه جزايي کيش به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي به تحمل شش ماه حبس تعزيري محکوم شده و مصطفي دانشجو نيز در جريان وکالت پرونده دو نفر از دراويش گنابادي ساکن شهرستان نکا، با همين اتهام به حکم قطعي دادگاه تجديد نظر مازندران به هفت ماه زندان محکوم شد. گفتني است اين هر سه وکيل در جريان دفاع از حقوق شماري از دراويش گنابادي، به اقدامات خلاف قانون مقامات و ماموران وزارت اطلاعات در برخورد با موکلين خود به مراجع قضايي شکايت کرده بودند اما اين خواسته قانوني آنها نه تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه به شکايت وزارت اطلاعات از آنها و نهايتا محکوميت ايشان در دادگاه هاي مورد اشاره منجر شد. ادامه...
تصویری از liberte
ارسال شده توسط liberte ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها