۲۰

قطعنامه پارلمان اروپا درباره نقض حقوق بشر در ايران

news.gooya.com – پارلمان اروپا با تصويب قطعنامه‌ای نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران و بازداشت و صدور حکم قضايی سنگين برای نسرين ستوده اعتراض کرد. اين قطعنامه بازداشت نسرين ستوده را بخشی از يورش برنامه‌ريزی شده عليه وکلا و فعالان حقوق بشر در ايران، ارزيابی کرده است. قطعنامه خواهان آزادی بی‌قيد و شرط نسرين ستوده و همه زندانيان سياسی ايران شده است. پارلمان اروپا از حضور گزارشگر مخصوص سازمان ملل در ايران استقبال کرده و از ايران خواسته است تا اجازه دهد مسئولان صليب سرخ جهانی زندانيان سياسی در ايران را ملاقات کنند و نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر اجازه يابند تا وضعيت حقوق بشر در ايران را بررسی نمايند. پارلمان اروپا کشورهای اروپايی را خطاب قرار داده و آورده است که اين دولت‌ها از تمامی امکانات خود به منظور بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران بکوشند. قطعنامه خواسته است که کشورهای اروپايی اجازه سفر مقامات ايرانی‌ای که در سرکوب‌ها و شکنجه‌ها دست داشته‌اند را به اروپا ندهند و فعاليت‌های آن‌ها را در اروپا معلق سازند. ادامه...
تصویری از liberte
ارسال شده توسط liberte ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها