۲۴

شکنجه دسته جمعی جوانان زندانی بند 3 زندان گوهردشت کرج

hrdai.blogspot.com – بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" شب گذشته افسرپاسدار کشیک بند 3 زندان گوهردشت جوانان زندانی را که در اعتراض به شرایط غیر انسانی به مقابله با یورش وحشیانه پاسداربندها و گارد زندان برخواسته بودند به کریدور مادر زندان بردند و آنها را برای مدت طولانی آماج باتونهای خود قرار دادند. روز پنجشنبه 30 دی ماه حوالی ساعت 22:15 علیزاده افسر کشیک پاسدار بند3 همراه با تعداد زیادی از گارد زندان و پاسداربندها به سلولهای جوانان زندانی بند 3 یورش بردند و آنها را به کریدور مادر زندان منتقل کردند. پاسداربندها و گاردیها تونلی ساخته بودند و جوانان زندانی باید از آن تونل عبور می کردند هنگام عبور، از دو سو آماج باتون گارد زندان و پاسداربندها قرار می گرفتند این شکنجه وحشیانه و غیر انسانی چندین بار تکرارشد تا آنجا که تن جوانان زندانی زخمی و کبود گردید. علیزاده افسر پاسدار کشیک بند 3 با عربده و داد وفریاد به آنها توهین می کرد و می گفت: ادب شدید و دیگر هوس اعتراض به سرتان نخواهد زد. ادامه...
تصویری از liberte
ارسال شده توسط liberte ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها