۲۴

چگونه تهران را خلوت کنیم؟

roozonline.com – آقای احمدی نژاد، منظورم همان رئیس جمهور تقلبی است، امروز استثنائا به او می گوئیم آقا، یک روز طوری نمی شود، گفته است: "چه کسی گفته تهران نمی تواند خلوت بشود؟" من که نگفتم. هر کی هم گفته بیخود گفته. من چند راه حل پیشنهاد می کنم که اگر این راه حل ها اجرا شود، نه تنها تهران خلوت می شود، بلکه خیلی از شهرهای دیگر کشور مثل اصفهان، کاشان، کرمان، بندرعباس، کیش، آبادان، تبریز، آستارا، رشت و برخی شهرهای دیگر شلوغ می شوند و جمعیت تهران بسرعت به آن شهرها مهاجرت کرده و علی می ماند و محمود و حوض پارک ملت و هر چقدر می خواهند در آن می توانند بازی کنند. پیشنهاد اول: در ده شهر بزرگ کشور مثل اصفهان، شیراز، کاشان، کرمان، بندرعباس، کیش، آبادان، تبریز، آستارا، رشت موارد زیر رعایت شود: 1) حجاب اختیاری شود، هر کسی دوست داشت بگذارد، هر کسی دوست داشت نگذارد. 2) دولت رسانه های این شهرها را در اختیار بخش خصوصی بگذارد و هیچ دخالتی در کار آنها نکند، بگذارد آنها هر چه می خواهند پخش کنند و حالش را ببرند. 3) نیروی انتظامی از این ده شهر به تهران منتقل شود و مسوولیت نظم در این شهرها با انتخاب یک فرماندار محلی، هر کسی مردم انتخاب کردند، باشد. 4) احمدی نژاد هر روز در تهران سخنرانی کند و مردم تهران موظف باشند سخنرانی او را گوش کنند. ادامه...
تصویری از teaspoon
ارسال شده توسط teaspoon ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها