۱۹

بختی که آیت الـله خمینی داشت!

artahermes.wordpress.com – دکتر حاتم قادری در مقاله ای خواندنی به نام “موقیت سرحدی امام خمینی” بیان می کند که آیت الـله خمینی با استفاده از چه ابزارهایی توانست رهبری انقلاب را در سال پنجاه و هفت از آن خود کند. از دیدگاه قادری، ترکیب عواملی نظیر سن، صورت، زبان از یک طرف و بهره گیری از فرهنگ دینی-عرفانی ایرانی از سوی دیگر موجب شد که آیت الـله خمینی بتواند با طفره رفتن از پاسخ گویی دقیق به چیستی چیزی که او در پی آن است نه تنها مخالفان رژیم شاهنشاهی که حتا مردم عادی را نیز به سوی خود متمایل کرده، رهبری انقلابی را که در پی آن بود در دست گیرد. در حقیقت او، دانسته یا نادانسته، به همان پیر روشن ضمیری بدل گشت که در فرهنگ ایرانی-عرفانی پاسخ دهنده همه پرسش ها و داننده ی همه اسرار است! (آزادی وجدان، نشر اختران، 1381) ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها

تصویری از artahermes

artahermes حدود ۹ سال پيش گفت:

۱
سپاس که زحمت فرستادنش را کشیدی.
تصویری از 13

13 حدود ۹ سال پيش گفت:

۰
خواهش میکنم دوست عزیز