۲۵

جریان Ban و Unban (شعر فکاهی)

greeniranfrorever.blogspot.com – در دو ماه گذشته شاهد بی سابقه ترین تشنجات در عرصه ی وب 2 فارسی و به خصوص بالاترین بودیم. جدای از اتفاقاتی که افتاد و تهمتهایی که زده شد، بعد از گذشت قریب به 60 روز و فروکش کردن آتش احساسات زود گذر طرفین که خود منهم یکی از آنها بودم، فرصتی دست داد تا با نگاهی منصفانه تر به این اتفاقات آنها را دوباره ارزیابی کنم. بهترین حاصل این درگیریها بنظر من دو چیز بود. یکی شکفتن دو وبسایت جدید در عرصه ی وب 2 فارسی که جدا از موفق شدن یا نشدنشان دستکم به صورت یک آلترناتیو قد علم کردند و دوم واکنش مناسب(به نظر من) بالاترین در پذیرقتن اشتباهات و طرحهایی نو برای جبران آنها بود. فارغ از وجه جدی قضیه، چند نفر از دوستان از حقیر خواستند که اگر چیزی در چنته دارم به عنوان شعر و با ته مایه یی از طنز در مورد این وقایع بنویسم که من هملبیک گفتم و در حد توان خودم افاضات زیر ما حصل این اطاعت شد. دستمایه ی این شعر با توجه به Ban (بسته) شدن حساب کاربران توسط بالاترین و پس از آن درخواست از آنان برای ارسال ای میل به جهت Unban (باز) شدن اکانت آنان است. ادامه...
تصویری از 22ze
ارسال شده توسط 22ze ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها

تصویری از Maalek

Maalek حدود ۹ سال پيش گفت:

۱
استاد امکانش هست براتون که یه شعر هم در باب این بن و آن بن بسرایید؟