۸

جلاد خون می ریزد: جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی اعدام شدند

khizesh4iran.blogspot.com – در آستانه اربعین حسینی رژیم ضدبشری آخوندی در یک کینه توزی رذیلانه نسبت به مجاهدین خلق ایران و اشرفیان، بامداد امروز جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را اعدام کرد. خبرگزاری رژیم آخوندی اتهامات جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی را دیدار از اشرف، کمک مالی به مجاهدین و توزیع تصاویر رهبری مقاومت و تهیه فیلم از قیام مردم ایران ذکر کرده است. ادامه...
تصویری از babak38
ارسال شده توسط babak38 حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : babak38 sib adoor liberte ferdows apar Hypatia Kenny

دیدگاه ها