۲۶

پیشنهادی به مسلمین جهت تطبیق صلوات وشعارهای اسلامی با قرن 21!

kamranroshangar.blogspot.com – پیشنهاد میشود به منظورتطبیق مسلمین با قرن 21وهم چنین ابرازتشکراززحمات پیامبران وامامان زنده قرن حاضر"مسلمین دراذان واقامه وشعارهای خودوحتی سایردعاهاویا درهنگام واردشدن به مستراح و یااجرای غسلهای مربوط به اسلامگرایان ازقبیل غسل جنابت وشهادت ونوره کشی و پشم زدایی قبل ازعملیات انتحاری وقبل ازعزیمت به دیدارحوریان وغلمانهای بهشتی (پسران خردسال لخت و سیه چشم حاضر در بهشت) ویازمان برقراری ارتباط جنسی با زنان مسلمان آزاد ویا تجاوزبه کنیزان اسیر....وسایراموردیگراسلامی"نام این عزیران زحمت کش خود را بجای پیامبر وامامان 14قرن قبل خود قرار داده وخود رالااقل ازاین طریق کمی با مدرنیته وقرن21 با استفاده از فرمول ومثال زیرهماهنگ وتطبیق نمایند! (اللهم صل على بن لادن و آل بن لادن ) (ادامه مطلب و نگاهی به بخشهایی کوتاه از دستورهای قرآن ومحمد درلینک) ادامه...
تصویری از کامران بیخدا
ارسال شده توسط کامران بیخدا ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها