۳۳

چرا دکتر سروش ، از ادامه بحث با من درباره دموکراسی دینی سرباز زدند؟چاله استبداد دینی و چاه دموکراسی دینی

gomnamian.blogspot.com – آقای دکتر سروش، از چاله استبداد دینی،به چاه استبدادی جدیدی به نام (دموکراسی دینی)خواهیم افتاد/ اسلامی که در آن حتی زنان مسلمان برابر با مردان نیستند، چگونه می خواهد با دموکراسی جمع زده شود؟! مانند این است که شما بخواهید با دشمن صلح کنید و بگویید (صلح جنگی) می کنم!/برای راحتی کار پیشنهاد می کنم که شما برای ما مشخص کنید که کدام یک از این قوانین فقهی، با حقوق بشر و زندگی در دنیای جدید سازگار است، تا ما همان قوانین را برای همیشه حفظ کنیم. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها

تصویری از jsgilan

jsgilan حدود ۹ سال پيش گفت:

۲
دکتر سروش فقط داره وقت تلف میکنه به نظر من..
تصویری از gomnamian

gomnamian حدود ۹ سال پيش گفت:

۲

'گرامی،
دکتر سروش اصلا در پی بهبود وضع موجود نیست، دغدغه او ادامه حکومت دینی به شکلی دیگر است