۲۶

فیلم بدل شیطان، داستان زندگی بدل عدای پسر صدام حسین

persian.euronews.net – فیلم بدل شیطان بر اساس داستان زندگی یک ستوان ارتش عراق به نام لطیف یاحیا است که روزی به کاخ صدام حسین احظار می شود و از آن وقت یعنی سال 1987 به یعد در نقش بدل با فدایی اودای، | پسر شرور صدام نقش بازی می کند. کارگردان فیلم ، لی تاماهوری می گوید: این داستان خوبی است. اساس فیلم سازی، داستان خوب است.این داستان تلخ و گمراه کننده ای است. من این داستان ها رو دوست دارم ، فیلم تبهکارانه که هیچ قانونی جلودار ومانع تبهکاران نیست.من این فیلم هارو دوست دارم. ادامه...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها