۲۱

چه چیز حقوق بشر است؟ حقوق بشر به زبان ساده

kayhanpublishing.uk.com – اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی برابر با آذر 1327 خورشیدی تصویب شد. در جنگ جهانی دوم بیشتر از پنجاه میلیون نفر به دلایل نژادی، عقیدتی، دینی و سیاسی کشته شدند. اعلامیه جهانی حقوق بشر با این هدف منتشر شد که از کشتارهای مشابه جلوگیری کند. بر اساس این اعلامیه، چون همه انسان ها در هر جای جهان که باشند به دلیل انسان بودن حقوقی مشابه و برابر دارند پس نباید کسی را به دلیل نژادی، مذهبی، جنسی، سیاسی و فرهنگی از این حقوق محروم کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک مقدمه کوتاه و سی اصل دارد. مقدمه برای آزادی و عدالت و صلح در جهان باید حیثیت و ارزش و حقوق برابر و مسلم همه افراد بشر را به رسمیت شناخت. چون زیر پا گذاشتن این حقوق باعث اقدامات وحشیانه شده پس باید از این حقوق به طور قانونی حمایت شود تا آدم ها مجبور به شورش و طغیان برای گرفتن حقوق مسلم خود نشوند. رابطه دوستی بین ملت ها را باید تشویق کرد. به همین دلیل اعضای سازمان ملل متعهد می شوند که این حقوق را رعایت کنند و سازمان ملل هم با آنها همکاری می کند. ولی از آنجا که باید یک برداشت و تعریف مشترک از این حقوق و آزادی ها داشت بنا بر این مجمع عمومی سازمان ملل این اعلامیه را به عنوان آرزو و هدف مشترک همه مردم جهان و همه ملت ها اعلام می کند. ماده یک آزادی و برابری افراد بشر از نظر حیثیت و ارزش و حقوقی که دارند، از حقوق بشر است. همه افراد بشر عقل و وجدان دارند و باید با یکدیگر به دوستی رفتار کنند. (هیچ آدمی به طور طبیعی از دیگران بهتر و برتر نیست) ادامه...
تصویری از bijan62
ارسال شده توسط bijan62 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها