۲۲

صندوق بین المللی پول: نرخ رشد اقتصاد جهانی اندکی افزایش می یابد

bbc.co.uk – به گفته صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال جاری نسبت به پیش بینی قبلی افزایش خواهد داشت. صندوق بین المللی پول - آی ام اف - در جدیدترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصاد جهان، پیش بینی کرده که نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2011 به 4.4 درصد برسد که بیش ار نرخ 4.2 درصد است که در گزارش ماه اکتبر این سازمان پیش بینی شده بود. این گزارش در عین حال از تفاوت بین شرایط اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه حکایت دارد. در حالیکه انتظار می رود اقتصاد اکثر کشورهای پیشرفته با نرخی کمتر از نرخ پیش بینی شده در گزارش قبلی آی ام اف رشد کند، پیش بینی شده است که سرعت رشد اقتصادی در کشورهای رو به رشد بیش از رقم قبلی باشد. ادامه...
تصویری از amir80
ارسال شده توسط amir80 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش اقتصاد

دیدگاه ها