۲۳

مذاكرات هسته اي كاملاً موفق و برنامه ريزي شده، شكست خورد!

sahamnews.org – دكتر كاوه احمدي علي آبادي عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري در تحليل هايي كه از مذاكرات هسته اي ايران با كشورهاي 5+1 رفته است، بر عدم موفقيت مذاكرات و يا لااقل عدم حصول نتيجه سخن رفته بود، كه از اساس غلط و كاملاً اشتباه و فاقد توان تشخيص روابط حساب شده و برنامه ريزي شده اي است كه بر پشت مذاكرات حاكم است و مهره هاي شطرنج مذاكره كنندگان توسط آن بينش پيش مي روند و تنها عدم تشخيص تفكري كه پشت مذاكرات است، باعث مي شود كه تصور كنيم، مذاكرات موفق نبوده است. اينك منطقه به سوي فاجعه مي رود، از اين رو شنيدن انتقادات تند براي شما “واجب” است؛ همچنان كه براي قلبي كه ايستاده، دادن شوك الكترونيكي تنها راه چاره براي بازگشت و احياي احتمالي است. شما اينك مذاكرات و رويارويي با كشورهاي ديگر را به آستانه اي رسانده ايد كه اگر همين حالا درست مهار نشود، ديگر جلوي فاجعه و فتنه بزرگ رخنه كرده را نمي توان گرفت. اگر مي خواهيد، شوك زده و در عين ناباوري، خود را مقابل خاورميانه اي برخاكستر نشسته و به مراتب بدتر از دنياي پس از دو جنگ جهاني نبينيد، اين تندي عبارت و هشدارها برايتان چون شكر خواهند بود و بزرگترين معجزه اي كه به سوي شما فرستاده شده تا شايد برخلاف پسر نوح كه در حال غرق شدن هم از غرورش پايين نيامد تا هلاك شد، از جنگي كه متأسفانه اگر به وقوع بپيوندد، هيروشيما و ناكازاكي از يادها خواهد رفت، دوري شود و مردم و مسلمانان در صلح بمانند و پيشرفت كنند. تيمي كه منطقه خاورميانه و كشورهاي اسلامي آن را به سوي فاجعه مي برد، دقيقاً حساب شده و كاملاً برنامه ريزي شده سران كشورهاي مذاكره كننده را به سوي اهدافي مي برد كه از قبل براي خود تعريف كرده و بر روي تيمي از مذاكره كنندگان تأثير مشاوره اي و بر تيمي ديگر چمبره اي دائمي و محض دارد و تاكنون به طرز بي نظيري كاملاً موفق بوده است. به طوري كه سياستمدران ناشي شان را با كمي ژست هاي انقلابي و شعارهايي كه فهميده آن ساده لوحان را به راحتي چون گذشته مي توان بازي و فريب داد و چون كودكان به سوي نقشه هاي حساب شده خود و دام هايي كه حاصل خواب هايي است كه براي يك خاورميانه ويران شده و بر خاكستر نشسته، پهن كرده اند، گام به گام به جلو برد تا جهت پيشبرد اهداف اصلي شان به پرتگاه ويراني و نابودي كشاند، به گونه اي كه كمترين دستاوردش اين است كه كشورهاي منطقه پس از جنگي كه ابعاد آن قابل تصور نيست، چنان گرفتار سال ها ويران هاي جنگ باشند كه حتي توان پرداختن به مشكلات خود را نداشته باشند، چه به جاي اين كه از فلسطينيان و منافع آنان طي مذاكرات پشتيباني كنند. ادامه...
تصویری از sib
ارسال شده توسط sib ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها