۲۴

هشدار دولت بریتانیا درباره با امکان وقوع بحران غذایی

bbc.co.uk – "اگر به سرعت، اقدام های لازم انجام نشود، جهان با بحران جدی غذایی روبرو خواهد شد!". این هشدار، در گزارش جامعی آمده که به سفارش دولت بریتانیا تهیه شده است. در این گزارش- که چهارصد دانشمند از سی و پنج کشور جهان در تهیه اش همکاری کرده اند- از رهبران جهان خواسته شده برای افزایش میزان تولید مواد غذایی، دست به دست هم دهند. ادامه...
تصویری از Shakila
ارسال شده توسط Shakila ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها