۲۱

صحیح مسلم ، کتاب الصلاة ، حدیث 863

6ali.blogspot.com – ابوهریه گزارش داد : مردم باید هنگام خواندن دعا در نظام ، از نگاه کردن به آسمان خودداری کنند ، وگرنه چشمانشان از حدقه در می آید ادامه...
تصویری از mohareb
ارسال شده توسط mohareb ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها