۲۳

نماز سبک نیویورکی

youtube.com – بدون شرح ادامه...
تصویری از liberte
ارسال شده توسط liberte ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها

تصویری از Kenny

Kenny حدود ۹ سال پيش گفت:

۲
میخواد رو زمینی که کفار نجس راه میرند نماز نخونه!
تصویری از ferdows

ferdows حدود ۹ سال پيش گفت:

۲
خریت نه تنها علف خوردن است
تصویری از sib

sib حدود ۹ سال پيش گفت:

۱

خوب میرفت رو سقف نماز می خوند دیگه. کاپوت هم خوب جایی بود.