۲۱

غذای نذری اربعین و صف گرسنگان

iranpressnews.com – امروز سه شنبه پنجم بهمن ماه مصادف با اربعین و یک روز تعطیل بود. هنگام ظهر سری به خیابان ها زدم تا حال و هوای مردم و شهر را ببینم. بدنبال صحنه هایی می گشتم که انتظار دیدنش را داشتم و در نهایت با غم و اندوه از آنچه می توانم «اوضاع امروز وطن» بنامم به خانه بازگشتم. آسمان ابری بود و سوزی موزیانه صورت و انگشتان را می گزید. خیابان خلوت و بی روح بود و پارچه های سیاه آویزان از در و دیوار، «شهر مردگان» را در ذهن تداعی می کرد. ابتدای خیابان نظام آباد نزدیک هیاتی شدم که از تراکم جمعیت مقابل آن چنین به نظر می رسید که نذری می دهد. دو صف طولانی، مردانه و زنانه. پیر و جوان، کودک و بزرگسال و مادرانی بچه در بغل منتظر بودند که نوبت غذا به آنها برسد. واکنش عابرین هم متفاوت بود. بعضی از آنها خود را به صف می رساندند و منتظر می ماندند و عده ای هم سری تکان می دادند و از محل دور می شدند. ادامه...
تصویری از ddno
ارسال شده توسط ddno ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها