۲۹

تظاهرات در مصر به مرحله جدی رسیده

youtube.com – اعتراضات گسترده در مصر، دیروز تونس ، امروز مصر ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها