۲۵

فقر در مصر

persian.euronews.net – ماههاست که مصری ها از اوضاع حاکم بر کشورشان ناراضیند، اما تنها مشتی از آنها جرئت اعتراض دارند. آنها افزایش بیرویه بهای مواد غذایی را که خرید آن برای اکثریت مصریها غیر ممکن است، تقبیح می کنند.به گزارش سازمان ملل، چهل درصد جمعیت هشتاد میلیونی مصر با عایدی تنها دو دلار در روز در مرز فقر مطلق بسر می برند.تحت این شرایط ، اطعام خانواده برای بازنشستگان بسیار دشوار است. یکی از آنها می گوید:“رنج می برم و گاه هم گریه می کنم چون نمی دانم چه کنم. بازنشسته ام، اما باید خانواده ام، پسرم، دخترم و نوه ام را سیر کنم. قیمت یک کیلو گوشت از بدترین نوع هشت یورو است.”یکی دیگر از طاعونهای اجتماعی مصر، بیکاری بویژه در میان جوانان حتی فارغ التحصیلان دانشگاههاست. احمد تها کمال فارغ التحصیل بیکار دانشگاه است:“فارغ التحصیلان امکان چندانی برای یافتن کار ندارند. شغلی وجود ندارد. هر سال گروه کثیری از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند، اما کاری برایشان وجود ندارد. بسیاری از آنها از افسردگی روانی رنج می برند یا در خانه مانده اند. ادامه...
تصویری از London
ارسال شده توسط London ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش اقتصاد
برچسبها :

دیدگاه ها