۲۲

تجاوز در اسلام: ویدیو

youtube.com – دانمارک را بمباران کنید تا کشورشان را تسخیر کنیم و زنانشان را به غنیمت بگیریم...به زبان انگلیسی ادامه...
تصویری از ferdows
ارسال شده توسط ferdows ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها