۲۶

امام حسن که هفتاد زن داشته معصوم است ولی اگر یک جوان ایرانی با یک دختر رابطه داشته باشد فاسد است

zarghanvideo.blogspot.com – امام حسن که هفتاد زن داشته معصوم است ولی اگر یک جوان ایرانی با یک دختر رابطه داشته باشد فاسد است این یعنی فرهنگ بی فرهنگی این یعنی جامعه بی شعور است این یعنی تغییر این فرهنگ لجن ضروری است این یعنی جامعه باید آخوند زدایی و عرب زدایی شود ادامه...
تصویری از yar.e.dabestani
ارسال شده توسط yar.e.dabestani ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها