۱۹

مردم تونس به آزادی رسیدند؛ نه میدان آزادی

banisadr.tumblr.com – مردم تونس به آزادی رسیدند؛ نه میدان آزادی هنوز بعد از دو سال هرگاه جنبش سبز قصد به خیابان آمدن می‌کند هدفش رسیدن به میدان آزادی است. تا زمانی که مقصود رسیدن به میدان آزادی باشد نه کسب آزادی؛ جنبش به پیروزی نخواهد رسیدپس از پیروزی جنبش اعتراضی مردم تونس، بسیاری از مردم ایران از خود پرسیدند که چه چیز باعث شد تا در مدت زمانی کوتاه مردمی در کشور دیگر با شیوه‌هایی کمابیش یکسان و برخوردهایی تقریبا شبیه به هم از جانب حکومت به پیروزی برسد، اما جنبش سبز ایران بعد از نزدیک به دو سال هنوز درحال مقاومت و هزینه دادن است.به باور نویسنده؛ یکی از مواردی که باعث این موفقیت مردم تونس شد؛ این است که هدف آنها فتح میدان آزادی نبود! شاید از این گفته تعجب کنید اما واقعیتی است که هنوز بعد از دو سال هرگاه جنبش سبز قصد به خیابان آمدن می‌کند هدفش رسیدن به کعبه میدان آزادی و تصرف این میدان برای ساعتی است.و هیچ گاه از خود نپرسیده تصرف این میدان چه ارزش ژئوپولیتیکی می‌تواند برای جنبش داشته باشد که هنوز هم بعد از این مدت باز بر آن اصرار دارد. اگر پتانسیلی که صرف تسخیر خیابان انقلاب و رسیدن به برج آزادی شده مصروف تصرف به فرض ساختمان جام جم یا کاخ ریاست جمهوری یا بیت رهبری شده بود شاید تاکنون جنبش سبز ایران نیز طعم پیروزی را چشیده بود ادامه...
تصویری از salar
ارسال شده توسط salar ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها