۱۲

ایران دلیلی ندارد کوتاه بیاید

irandarjahan.net – هر دو طرف مدتهاست مواضع خود را برای مذاکراتِ ترکیه مشخص کرده اند. برای ایران به گفتۀ رئیس جمهور این کشور محدود شدن تلاش های اتمی پذیرفته نیست. بنابراین حرف جدیدی نیست. تهدید دولت های غربی هم تازه نیست که می گویند در چنین صورتی تحریم های دیگری برقرار می کنند. این نکته برای اتهام زنی کافی است و نیز در صورتِ شکست تقصیر را به گردن طرف دیگر انداختن. اما بعنوان پایه ای برای گفتگوهای ایران با جامعۀ جهانی در روز یکشنبه در استانبول به کار نمی آید. می توان درک کرد که ایران حالت خوشی برای مذاکره ندارد. تأسیسات اتمی این کشور هدف حمله های کامپیوتری دشمن است، دانشمندان اتمیش در معرض سؤقصدند، اقنصادش هدف تحریم های غربی است، و تنها هدفِ طرفِ دیگر برای گفتگو واداشتن ایران است به کوتاه آمدن. چرا ایران باید کوتاه بیاید؟ ترس از تحریم و فشارهای دیگر که ندارد. جمهوری اسلامی فشارهای بیشتر از این را تاب آورده است. ممکن است کسی فکر کند غرب که می خواهد ایران در برنامه های اتمی خود کوتاه بیاید امتیازی به این کشور بدهد. اما ابداٌ چنین خبری نیست. ایالات متحده، رهبرگروه غربی که به غیر از فرانسه و انگلیس، آلمان هم به آن تعلق دارد خواهان تسلیم ایران در مسئلۀ اتمی است، نه چیز دیگر: غنی سازی باید متوقف شود. ادامه...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها