۳۳

من کافرم، چرا؟

news.gooya.com – در کودکی خدا را دوست داشتم. پدرم می‌گفت:"از خدا بترس". حالا، به حرف پدرم رسيده‌ام. از اين خدا، فقط می‌ترسم. از خدای هر سه دين توحيدی. کاش من هم در يونان باستان می‌زيستم تا خدايان بی‌شماری بودند و می‌توانستم از ترس يکی به ديگری پناه ببرماگر به کسی که کفرش از خدا درآمده است بتوان گفت کافر، من حتما يک کافرم.در کودکی، خدا پناهگاه من بود. هروقت از چيزی می ترسيدم، به خدا پناه می بردم و بر ترسم پيروز می شدم. حالا، از هيچ چيز بيشتر از خدا نمی ترسم. خدائی که يک روز مثل اژدهائی هفت سر به راه می افتد، همه چيز را لگدمال می کند و هر دهانش آتش فشانی بزرگ است و روزی ديگر هيولائی است که در چشم به هم زدنی، هرآنچه را زيبا و دوست داشتنی است به کام می کشد.کفر مرا، آن خدائی در آورده است که بنيادگرايان، در هر سه دين توحيدی به نمايش گذاشته اند: کين توز و بی ترحم و جنگنده، تهی از بخشش و مهربانی و صلح جوئی. در سايه هراسی که چنين خدائی آفريده است، انسان من هر روز مهجورتر، منزوی تر، ترس خورده تر و حتی عقب گراتر می شود. ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها