۱۸

مجلس متهمان اصلی مرگ ببر سیبری را معرفی کرد

foroneiran.com – متهمان اصلی مرگ ببری که قرار بود به همراه ببر دیگر به مازندران برود و به تصور مسئولین پایه‌ای برای احیا نسل ببر مازندران را فراهم آورد، از سوی فراکسیون محیط زیست مجلس اعلام شد. متهمان ردیف اول تا سوم مرگ ببر سیبری سازمان محیط زیست، مسئولین باغ وحش ارم و سازمان دامپزشکی کشور هستند. ادامه...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها