۲۷

شیطان به روایت من!

artahermes.wordpress.com – گاهی دوست دارم خدا و شیطان را به شکل زن و شوهر در نظر بگیرم که البته در این نگاه خدا فقط می تواند یک زن باشد نه آن گونه که باور سنتی ما او را به شکل یک مرد مجسم می کند. در نگاه من خدا زنی لجباز و هوسران است که هر روز بهانه ای می گیرد و چیزی تازه برای سرگرمی می خواهد و در برابر، شیطان شوهری است که مطیعانه هر آن چیزی را که همسرش می خواهد فراهم می کند و هر چیزی را که او می گوید بی هیچ اندیشه ای می پذیرد زیرا عاشق است و می داند عشق یعنی فرمانبری! شیطان در نقش مرد خانواده تلاش می کند با خود شیرینی و گفتن جمله ی جادویی”دوستت دارم” تا آنجا که می تواند دل همسر خود را به دست آورد و از جیغ و داد های او در امان باشد. اما تحمل او نیز حدی دارد… او از این که در پیش دیگران تحقیر شود خسته شده است… او از این که هر روز مجبور شود هوسرانی های همسرش را زیر سبیلی رد کند به ستوه آمده است… شیطان از این که هر روز و هر روز ناچار شود که در پیش دیگران اعتراف کند خدا رییس خانواده است و او است که حرف اول را در خانه می زند حالش به هم می خورد… اما بدبختی اش این است که عاشق خدا است. ادامه...
تصویری از artahermes
ارسال شده توسط artahermes ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها

تصویری از foska

foska حدود ۹ سال پيش گفت:

۱

به به آرتاهرمس عزیز...سرحالی؟

تصویری از artahermes

artahermes حدود ۹ سال پيش گفت:

۱

به به آرتاهرمس عزیز...سرحالی؟
درود فوسکا جان... بد نیستم دوباره شروع کردم به نوشتن ولی این نوشته قدیمی بود!