۲۸

اغتشاشیدم به دینی که با یک کتاب داستان به لرزه می افتد و رسما دست به اعمال تروریستی می زند

gomnamian.blogspot.com – آقایان مراجع تقلید، شما نگه داری کتاب آیات شیطانی را ممنوع کرده اید و در جمهوری اسلامی نیز نگه داری یا پخش این کتاب می تواند به مجازات مرگ منجر شود. سوال اینجاست که اگر من این کتاب را نخوانم، چگونه باید قانع شوم که به دلیل نگارش این کتاب ، یک انسان را بکشم؟ ممکن است بفرمایید که مراجعی که دستور به قتل سلمان رشدی را داده اند، از کجا فهمیده اند که این کتاب بدی است؟! بالاخره آنرا خوانده اند یا نه !؟ اگر نخواهنده اند که بیجا می کنند دستور به کشتن یک انسان، به جرم نگارش یک کتاب می دهند ، بدون اینکه کتابش را بخوانند! اغتشاشیدم به دینی که با یک کتاب داستان به لرزه می افتد و رسما دست به اعمال تروریستی می زند ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها