۳۱

اگر خاک امام حسین اینقدر شفادهنده است، چرا خود امام حسین عرض نداشت که پسرش اسهام الائمه را درمان کند ؟

gomnamian.blogspot.com – این امامان گرانقدر که اینقدر شفادهنده هستند، چرا خبر مرگشان، خودشان مرده اند؟! فرض بگیریم که برخی از آنها کشته شده باشند، چرا اطرافیان آنها زنده نمانده اند؟! مگر نه اینکه خوردن خاک قبر حسین بن علی شفادهنده است؟! پس به راحتی می شود نتیجه گرفت که بدن خود او باید صدها برابر بیشتر شفادهنده باشد، چرا همسران یا اطرافیان او که در تماس با او بوده اند، دچار بیماری شده و مرده اند؟! ضمنا، اگر خاک امام حسین اینقدر شفادهنده است، چرا خود امام حسین عرض نداشت که پسر همیشه بیمارش را درمان کند ؟ ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها