۲۳

حضرت محمد (ص)قدرت تخیل بالایی داشتند یا مواد مصرفی حضرت بیش از حد توهم زا بود؟!

kamranroshangar.blogspot.com – درحدیث معتبراز حضرت رسول منقول است:چون مرا به آسمان بردند ازعرق من قطره ای چندبر زمین ریخت وگل سرخ ازآن رویید.پس ازآن گل به دریا افتادوماهی خواست که آنرابرداردو(دعموص) که کرمی است میان آب وسرپهنی دارد ودم درازی داردخواست که برداردکه درمیان ایشان(ماهی و دعموص) نزاح شد!پس حق تعالی ملکی فرستاد که درزمین میان ایشان محاکمه کردونصف را به ماهی داد و نصف را به دعموص"به این سبب پنج برگ سبزی که در زیر گل میباشد دوتا به شکل دم ماهی است که از هر طرف پری دارد ویک طرف دیگر ندارد که نصفش به شکل دم ماهی و نصفش به شکل دم دعموص است! (حلیه المتقین.ملامحمد باقر مجلسی .چاپ اول وانتشارات جمهوری .ص(169) ادامه...
تصویری از کامران بیخدا
ارسال شده توسط کامران بیخدا ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها