۲۱

ارمغان ۳۰ سال حکومت جمهوری اسلامی!

secularirannews.com – خودكشی زنان: رتبه سوم جهان.* اعدام: رتبهٔ دوم جهان.* مهاجرت نخبگان از میان ۹۱ كشور: رتبه اول جهان.* خطرناك ترین كشور برای وبلاگ نویسان: رتبه سوم جهان.* آزادی مطبوعات: رتبه ۱۷۲ از ۱۷۵كشور.* رتبه ۱۶۸ در زمینه فساد دولتی.* رتبه ۸۸ از نظر شاخص توسعه انسانی.* ارزش گذرنامه ایرانی در قعر جدول جهانی اعتبار.* رتبه ۱۲۳ جهانی در تامین سلامت مردم.* رتبه جهانی ۱۰۱ سهم زنان در مدیریت از میان ۱۲۰ كشور.* رتبه ۱۴۴ فضای كسب و كار جهان.* رتبه ۱۸۶ در سرعت اینترنت.* رتبه ۱۷۲ از میان ۱۷۶ كشور برای آزادی رسانه ها.* ریال ایران سومین پول بی ارزش جهان* پایین ترین سرعت اینترنت در خاورمیانه* رتبه اول مصرف سرانه مواد مخدر* مسن ترین زندانیان سیاسی عقیدتی در جهان (شامل دکتر ملکی ۷۶ ساله، بهزاد نبوی ۶۸ ساله، محمد توسلی ۷۱ ساله)* پایین ترین رتبه در آزادی مطبوعات و بیان (در کنار ترکمنستان، کره شمالی و اریتره بر طبق آمار سازمان گزارشگران بدون مرز)* بالاترین آمار تصادفات و تلفات در جاده ها (۲۵ هزار کشته در سال)* جزو بالاترین آمار فساد اقتصادی در جهان: رتبه ۱۴۱ در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ سالمی سیستم اقتصاد طبق آمار موسسه شفافیت بین‌المللی. و… ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها