۲۱

هنربندان: نامه سرگشاده علیرضا رضائی به مهران مدیری

roozonline.com – البته ما در این ستون قصد داشتیم فقط به ویکی پدیای هنربندان عنایت داشته باشیم، لکن متوجه شدیم که مهران مدیری با تلاش و جدیت خاص و قابل تقدیری قصد رسیدن هرچه سریعتر به مقام هنربندی دارد. لذا ما در اینجا محض کنف نشدن بچه و نیز حمایت از نامه اخیر او در مورد سی.دی نطنز برنامه‌های ماهواری وارد صحنه می شویم... باور کن ما هم نمی‌دانیم چه‌جوری شد که یکروز همینجوری نشسته بودیم که یکدفعه از کلاغها خبر رسید که یک آقائی بنام سردار مزینانی که اصلاً نخواست اسمش فاش بشود با یک عالمه پول از بیت آقا آمد پیش تو و چون تو در پیش‌درآمد همین قهوه‌‌ی تلخ نشان دادی که هیچ از پول درشت خوشت نمی‌آید بلکه حاضری شرافتمندانه کار بکنی ولی قید هفتصد هشتصد میلیون پول بیت را بزنی برای همین ما هم خبر کلاغ را باور نکردیم. برره را که کار کردی چون هر حرف هنرمند حتماً تهش پیامی دارد ما همه فهمیدیم که بالا تا پائین دوره شاه و رضا شاه و کلاً هر زمانی که جای آقا شاه داشته‌ایم یک عده اُسکل مالیاتی مملکت را می‌چرخانده‌اند و هرچه که از تمدن و ترقی که ما خودمان با همین چشمهای خودمان از آن دوران دیدیم یا اگر ندیدم پدرمان دیده یا حتی کتابها نوشته همه‌اش کشککی است و چه بسا که ایران درست از وقتی که امام آمد شیر آب و تیر برق را مجانی کرد تازه به یکجاهائی رسید. اینجا بود که متوجه شدیم کلاغ خاک بر سر دروغ می‌گوید ولی تو و مزینانی راست می‌گوئید. باغ مظفر را که کار کردی اسم همین مزینانی را اصلاً زارت چسباندی به تیتراژ که چی ؟ "مشاور" ! وجداناً مزینانی مشاور چی چی‌ات بود ؟ امور مالی ؟ امور بیتی ؟ امور مالی بیت ؟ امور بیت المال سریال ؟ یا همه‌اش با هم ؟ خب یکدفعه می‌رفتی فیروزآبادی را می‌آوردی که وزن سریالت هم برود بالا. مطمئن باش سر فیروزآبادی هم به همان آخوری بند است که مزینانی. همان آخوری که سر تو هم دارد می‌رود توش (دارد می‌رود ؟ رفته ؟ یه همچین چیزائی) ادامه...
تصویری از Roobah
ارسال شده توسط Roobah ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها