۲۰

نامه بهروز جاوید تهرانی به مناسبت اعدام دو زندانی سیاسی

sedayezendanii.blogspot.com – بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در پی اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی در زندان اوین نامه ای را در درون زندان نگاشته است.متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است: نامه حزن آلود من برای شهادت دو زندانی دیگراین نامه را از دنیای دیگر برایتان می‌نویسم در شرایطی که ما محروم از تلفن و ارتباط با سایر زندانیان هستیم و هنوز نمی‌دانم از چه راهی باید به بیرون از زندان برسد. در بیرون از زندان بین نوشتن و اقدام کردن مخیر بودم ولی اکنون که جا برای قدم برداشتن نیست ناگزیر می‌نویسم خبر اعدام دو زندانی سیاسی دیگر جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی همه ما شصت نفر را در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج محزون و متاثر کرد. در حیرتم که رژیم جلاد مسلک حاکم با این اعمال توجیه ناپذیر، غیر منطقی وحشیانه و دیوانه وار می‌خواهد پلیدی و پلشتی نظام اندیشگی و ساختار ذهنی‌اش را به همگان ثابت کند یا ید طولای خود در ددمنشی را؟ جلادان، هر جور که فکر می‌کنید اشتباه است، شما هم، راه هزاران دیکتاتور سرنگون شده تاریخ را طی می‌کنید اگر دولت دیکتاتور معابان تاریخ وفا داشت هرگز نوبت به شما نمی‌رسید. ایمان داشته باشید اگر تا آخرین آزاد مرد آزاد زن در بند را هم اعدام کنید و خاطره ایشان را در اذهان خود به کابوسی تلخ و در اذهان جهان به اسطوره بدل سازید، تازه ایران به پا خواسته را در پیش رو دارید. دوران زوال شما ممکن است دور باشد ولی به یقین خواهد آمد خواهیم دید! ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها