۱۰

تقاضای نمایندگان پارلمان اروپا برای حفاظت از "اردوگاه اشرف"

persian.rfi.fr – 150 نفر ازنمایندگان پارلمان اروپا ازسازمان ملل و آمریکا خواستند تا حفاظت از اردوگاه اشرف را تضمین کنند.امضاء کنندگان، همچنین خواستار متوقف شدن فوری شکنجه روحی ساکنان کمپ بوسیله 180 بلندگویی شده اند که توسط نیروهای اطلاعاتی ایران در پیرامون اردوگاه نصب شده است.تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا، روزجمعه از سازمان ملل متحد و آمریکا درخواست کردند تا حفاظت از اردوگاه اشرف در عراق را ضمانت کند. بیانیه مذکوربه امضای 150 نماینده از 318 نمایندۀ پارلمان اروپا رسیده است. این درخواست پس ازآن صورت می گیرد که در روز 7 ژانویه، 176 نفر از ساکنان اردوگاه اشرف، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، دراثرحملۀ نیروهای امنیتی عراق مجروح شدند. امضاء کنندگان، همچنین خواستار متوقف شدن فوری شکنجه روحی ساکنان اردوگاه بوسیله 180 بلندگویی شده اند که توسط نیروهای اطلاعاتی ایران در پیرامون اردوگاه نصب شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مریم رجوی رهبرشورای ملی مقاومت، با ابراز خرسندی از این موضعگیری، آن را نشانه داوری قاطع بین المللی درمورد حقوق ساکنان "اشرف" دانست و در اطلاعیه ای که به همین مناسبت در استراسبورگ منتشر کرد، خواهان برقراری حفاظت مجدد آمریکا و استقرارناظران سازمان ملل دراردوگاه اشرف شد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 3500 نفرازاعضای سازمان مجاهدین خلق ایران مقاومت در اردوگاه اشرف در 80 کیلومتری بغداد ساکن هستند. مسئولیت ادارۀ این اردوگاه پس از پایان مأموریت سازمان ملل به عراق واگذار شد. خبرگزاری فرانسه از قول مجاهدین خلق نقل می کند که در پایان ژوئیه سال 2009 میلادی نیز پس از ورود نیروهای انتظامی عراق به اردوگاه و در اثر برخورد با ساکنان آن 11 کشته و 500 زخمی به بار آمد. ادامه...
تصویری از ferdows
ارسال شده توسط ferdows حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها