۲۳

هزاران نفر همچنان در طول شب در خیابان های قاهره هستند

radiofarda.com – باوجود اعلام حکومت نظامی از شامگاه تا بامداد در سه استان مصر، هزاران نفر همچنان در خیابان های قاهره هستند. گزارش ها حاکی است که نیروهای ارتش تاکنون با معترضین درگیر نشده اند. همزمان، صدها جوان به آتش زدن دفتر مرکزی حزب حاکم و غارت آن در قاهره دست زدند و صدها تن کوشیدند ساختمان رادیو و تلویزیون را اشغال کنند که نیروهای گارد ویژه آنها را متفرق کردند. در همین حال، تلویزیون دولتی مصر، اعتراض های خیابانی ِ دهها هزار نفر را در روز جمعه در بخش های خبری امشب خود پخش کرد. قرار بود حسنی مبارک امشب سخنرانی کند، اما تاکنون این سخنرانی انجام نشده است. ادامه...
تصویری از ferdows
ارسال شده توسط ferdows ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها