۲۰

چس روشنفکر

mohsenkordi.blogspot.com – اخیرا اصطلاح جالبی از یکی از آشنایان شنیدم که دیدم در سیاست ما حسابی کاربرد دارد. اصطلاحی که او بکار برد «چس مذهب» بر وزن لامذهب بود. میگفت فلانی ها خیلی «چس مذهبی» هستند. منظورش این بود که خانمهاشون همه جا بی چادر و حجاب هستند و اهل پارتی های مختلط و بزن و برقص و دامن کوتاه و در عین حال نماز و روزه شان ترک نمیشود و «رعایت» عزاداری ها را میکنند. خوب تا اینجاش به خودشان مربوط است و اشکالی هم ندارد. اشکال از آنجا پیدا میشود که به دیگران ایراد میگیرند که چرا آنها رعایت آن ایام را نمیکنند و حتا گاه به مقدسات میخندند. و آنقدر در این مورد چس مذهبی شان بالا میگیرد که به سردی روابط با اطرافیان شان میانجامد. قضیه اش البته بر میگردد به اینکه یکی دو بار برای این خانواده مشکلات بیماری و گرفتاری پیش آمده بود و اینها با توسل به ائمه اطهار و اوراد و دعاها مراد شان را میگیرند! «مراد»ی که هر ادم عاقلی نگاه کند می بیند که ممکن است برای هر کسی پیش می آمد. اما همین باعث شد که اینها سخت پایبند مذهب نوع خودشان بشوند. ادامه...
تصویری از arad
ارسال شده توسط arad ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها