۱۱

از فاحشه های جنسی تا فاحشه های مغزی

marllboro.wordpress.com – به راستی کجاست این تهران؟از فاحشه ی جنسی بودن تا فاحشه ی مغزی بودن به اندازه ی میدان شوش تا میدان تجریش است.کمی چشم باز می خواهد برای دیدن! ادامه...
تصویری از Megadeth
ارسال شده توسط Megadeth حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها