۷

اعدام؛ وحشت شبانه روزی ضحاک از انفجار خشم مردم

iranpressnews.com – اعدام غیر منتظره و پرشتاب زهرا بهرامی، شهروند هلندی- ایرانی و ساکن هلند ، یک بار دیگر عطش سیری ناپذیر جمهوری خون و جنون اسلامی و ترس و تشویش شبانه روزی ضحاک و دیکتاتوری خامنه ای ، از خشم و انزجار مردم آماده قیام گرسنگان و خیل عظیم بی کاران را، بار دیگر در برابر دیده گان ناباور جهانیان به نمایش گذاشت . زهرا بهرامی زنی تحصیل کرده 45 ساله و مادر دو فرزند، در سال88 مانند هزاران ایرانی دیگر، برای دیدار خانواده وفرزندش به ایران آمده بود. وی در جریان تظاهرات روز عاشورا دستگیر می شود و روانه شکنجه خانه ننگین اوین و سپس گوهر دشت می شود تا زیر شکنجه های ددمنشانه به آن چیزهائی اعتراف کند که در سناریونی تکراری واز پیش آماده ای قرار است وی را سلاخی اسلامی کنند تا شاید درس عبرتی باشد برای ملیون ها انسان گرسنه و بی کار و بی آینده ایرانی . تا خوف و ترس را در دل پرخون جوانان بی کار و بی آینده و گرسنه ایران غارت شده بکارند . تا مبادا خیزش دلاورانه مردم تونس و مصر به ایرانیان اسیر و ناراضی سرایت کند. زهرا های بی گناه را بر دار می کشند تا زهره و جسارت خیل عظیم کارگران اخراج شده بی کار را بکشند .تا کسی را یارای آن نباشد به این رژیم درنده خوی کودتاگر و خامنه ای ضحاک ایران اعتراض کند. ادامه...
تصویری از ddno
ارسال شده توسط ddno حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ddno Arash amir80 13 Sikhunak Chosenone apar

دیدگاه ها