۱۲

فیلم؛ تظاهرات در فرانکفورت علیه اعدامها در ایران

iranpressnews.com – تظاهرات امروز مردم در فرانکفورت در دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام های اخیر در ایران - ۹ بهمن ۸۹ ادامه...
تصویری از ddno
ارسال شده توسط ddno حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها