۱۱

‮رئیس سازمان اطلاعات مصر، معاون حسنی مبارک شد‬

bbc.co.uk – ژنرال عمر سلیمان، رئیس سازمان اطلاعات مصر به عنوان معاون رئیس جمهور مصر سوگند خورده است. آقای سلیمان از افراد معتمد حسنی مبارک به شمار می رود.او از سال ۱۹۹۵ در حلقه بسیار نزدیک به رئیس جمهور مصر قرار دارد و در بسیاری از سیاست های دولت مصر نقش اساسی ایفا کرده است. این برای اولین بار طی سی سال زمامداری حسنی مبارک است که چنین سمتی ایجاد می شود.پیش از این هم از ژنرال سلیمان به علت نظامی بودن و وابستگی به ارتش برای برخی، چهره ای مطلوب برای دوره پس از مبارک تلقی می شد.ژنرال سلیمان به علت نقشی که در روند مذاکرات صلح و مذاکرات آشتی ملی گروه های فلسطینی ایفا کرده، چهره ای شناخته شده برای آمریکایی ها، اسرائیلی ها و فلسطینیان به شمار می رود. ادامه...
تصویری از Ataa
ارسال شده توسط Ataa حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Ataa amir80 Idalo Arash 13 Baker ariya7 iranpor Sikhunak Chosenone apar

دیدگاه ها