۲۰

اصالت وجود

nesvan.wordpress.com – وبلاگ نسوان / همه ی ما وقتی از خاکمان کنده شدیم خیلی چیزها را پشت سر جا گذاشتیم؛ شخصیت کاذب مان را ، امنیت دروغین مان را ، از همه مهم تر توهم هایمان را. اما به جز چمدان مان چه چیزی را با خودمان آوردیم ؟اینجا اولین چیزی که می شکند آن من دروغینی است که برای خودمان تعریف کرده ایم، این جا هیچ دروغی دوام نمی آورد ، توهم ها می شکند و آدم با اصالت وجود ناقابلش رو در رو می شود و این درد دارد. مهاجرت سخت است برای آنکه ما را با این اصیل ترین پرسش ممکن رو در رو می کند. تنها پرسش ازلی و ابدی که ارزش پرسیدن دارد، من کی هستم؟ ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها

تصویری از quelle

quelle حدود ۹ سال پيش گفت:

۲

آن من دروغین نبود. آن من، من نسبی بود، ما همۀ خودمان، حتی تعریفهایمان، حتی باورهایمان نسبی است من تعریفی هستم در زمان و مکان...آن امنیت دروغین نبود، مال آن مکان و آن زمان بود، فرض میکنم که این نوشته بر گرفته از احساسی واقعی باشد میگویم صبر کنید منی تازه ساخته میشود امنیت لازمه بودن است آنرا باید بدست آورید اگر گواهینامه امنیت میآورد باید برای داشتن آن تلاش کرد اگر مسکن و خانواده امنیت میاورد باید برای آن تلاش کرد و باید به آن رسید، چه بهتر که منی بسازیم دور از توهم، من جدید منی واقعی در زمانی جدید با دانشی جدید و امکانی جدید ...