۲۱

فیلم؛ تظاهرات در استکهلم سوئد علیه اعدامها در ایران

youtube.com – تظاهرات دراستکهلم علیه اعدامها در ایران، ۲۹ ژانویه ادامه...
تصویری از ddno
ارسال شده توسط ddno ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها