۱۶

ستایش من برای حاکمان

iranazad-davod.blogspot.com – شما خیلی‌ شوخ طبع هستید/ صبح‌ها همچون گنجشک فضله بر روی حقیقت می‌ریزید/ خیلی‌ بزرگید/ شب‌ها مثل قرقی فضله بر روی تابش ماه می‌ریزید/ این سوغات شماست/ ملتی با صد دست از شما فراریست/ قومی هزار پا قرض می‌کند به داخل هزار آتش میرود و هزار بال می‌خواهد و با هزار ناخن از سرزمین هزار بیگانه می‌گذرد/ ملتی که خودش را به هزار طوفان و هزار جنگل و هزار دریا می‌بخشد/ جیب‌هایش را از تمشک تمام ملت‌های دیگر پر می‌کند/ برای هزار دریابان و دلیر و ستاره شناس خم میشود/ ادامه...
تصویری از liberte
ارسال شده توسط liberte ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها