۱۸

‮ضداستروژن می تواند باعث 'کاهش خطر مرگ در سرطان ریه شود'‬

bbc.co.uk – به گفته پژوهشگران در سوئیس داروهایی که برای معالجه سرطان سینه به کار می رود همچنین ممکن است در مقابله با سرطان ریه موثر باشد. این مطالعه که نتایج آن در نشریه "کنسر جورنال" چاپ شده است نشان داد که "ضداستروژن ها" باعث کاهش مرگ در اثر بیماری سرطان ریه می شود.نویسندگان این مقاله گفتند که اگر این یافته ها در مطالعات بعدی مورد تایید قرار گیرد، می تواند تاثیر قابل توجهی بر شیوه های رایج درمانی داشته باشد. مرکز تحقیقات سرطان بریتانیا اخطار داد که پیش از هرگونه نتیجه گیری در این زمینه، مطالعات بالینی در سطح وسیع ضروری است.هورمون ها همواره به بعضی از انواع سرطان ها ارتباط داده شده اند. تاموکسیفن، که هورمون جنسی استروژن را خنثی می کند، اولین بار بیش از 40 سال قبل برای معالجه سرطان سینه به کار گرفته شد.بعضی مطالعات نشان داده است که افزایش میزان استروژن در بدن، از طریق جایگزینی هورمونی، خطر سرطان ریه را افزایش می دهد.محققان در دانشگاه ژنو پرسیدند که اگر افزایش استروژن باعث افزایش خطر مرگ می شود، آیا کاهش استروژن تاثیر معکوس خواهد داشت. ادامه...
تصویری از Ataa
ارسال شده توسط Ataa ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سلامت و پزشکی

دیدگاه ها