۵

« زبان» وقتي بخشي از برنامه درسي نباشد در معرض خطر است

navidazerbaijan.com – تک زباني همواره نقطه ضعف بزرگي است بدين معني که شما جهان را فقط از خلال بعد حتما محدود يک زبان مي‌بينيد حتي اگر آن زبان زباني جهاني باشد * آيا ميان سياست زباني و فرهنگ صلح پيوندي وجود دارد؟ بله ، اين دو مستقيماً با يکديگر پيوند دارند . وقتي زبان اصلي يک اقليت مورد تهاجم قرار مي‌"گيرد ، سخنگويان آن زبان، نگران و مضطرب مي‌شوند و مبارزه‌اي دروني را تجربه مي‌کنند و قتي مردم در درون شهر خود ، آرامش احساس نکنند ، در روابطشان با ديگران توفيقي نخواهند داشت. زبان‌ها هنوز تنها ابزارهايي هستند که به ما امکان گفت‌وگو ـ پيوند با ديگران و درک يکديگر ـ را مي‌دهند ، حال چه از طريق نوشتن باشد ، چه صحبت‌ کردن و چه از طريق اينترنت . انديشه تکيه کردن بر زبان به عنوان وسيله مکالمه ، براي برخورد با مسائل ناشي از عدم تسامح و خشونت بيش از پانزده سال است که الهام بخش برنامه لينگواپکس در يونسکو است . * آيا حرکت جامعه و بين‌المللي براي دست و پنجه نرم کردن با مسئله زبان خيلي کند نيست؟ موضوع جامعه بين‌المللي تغيير کرده است . در دسامبر 1999شصت و نه کشور در جهت ارتقاي چند زبانگي ، راه حلي مقدماتي به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه کردند. ‌در نشست عمومي يونسکو تنها چهار راه حل براي پشتيباني از تنوع زبان و آموزش چند زبانگي به تصويب رسيد. اتحاديه اروپا و شوراي اروپا با حمايت يونسکو اجراي طرحي را تحت عنوان سال اروپايي زبان‌ها در 2001 دنبال ‌کردند . اين خود نمونه خوبي براي همکاري بين‌المللي است چون اين طرح دربرگيرنده تمام زبان‌هاي دنيا است و نه فقط زبان‌هاي اروپايي ، در ضمن حاکي از شروع به کار طرح‌‌هاي بسيار ديگر در گوشه و کنار جهان است. * اين چرخش را شما چگونه توضيح مي‌دهيد؟ از چند سال قبل تاکنون ، مسئله زبان در صدردستور کار آموزش درسطح جهان بوده است. کشورهاي عضو يونسکو هر روز بيش از پيش از ما تقاضا مي‌کنند تا در حل مسائل و مشکلات بسيار پيچيده زبان ،ياري شان کنيم . اروپا ،‌آسيا و آمريکاي لاتين دريافته‌ بودند که هزاره سوم عصر همکاري و اتفاق و اتحاد است و نياز به حفظ هويت ملي درميان ملل را بايد با ضرورت‌هاي ارتباطات توازن بخشيد. * هدف اصلي سياست بين‌المللي زبان چيست؟ ترويج سه زبانگي در تمام جوامع . اين هدفي است که چند کشور از مدتها قبل به آن رسيده‌اند. براي مثال لوکزامبورگ. اگر شما با يک فرد لوکزامبورگي صحبت کنيد او قادر است در سطح بسيار عالي به سه زبان صحبت کند. زيرا لوکزامبورگي‌ها ثروتمند‌ند. آنها به شما مي‌گويند که دقيقاً به اين دليل ثروتمندند که به سه زبان تسلط دارند. ... ادامه...
تصویری از UzunBoy
ارسال شده توسط UzunBoy حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : UzunBoy SanSor noora سمک Megadeth sib Jinus

دیدگاه ها