۱۷

یک سوزن به موسوی و کروبی بزنیم، یک جوالدوز به خودمان - ۱

khodnevis.org – برای من و مایی که در خارج از کشور نشسته‌ایم، دستور صادر کردن، راحت‌ترین کار ممکن است. بسیاری از ما از ترس زندان، شکنجه و ... کشور خودمان را ترک کرده‌ایم؛ کسی هم نمی‌تواند به ما ایراد بگیرد که چرا رفتیم. اما اگر ایران را به همین دلیل ترک کرده‌ایم، باید این نکته را هم بپذیریم که شاید افرادی در کشور باشند که برای حفظ جان و مال خود، کمی دست به عصاتر حرکت کنند و برای حفظ جان مردم و جلوگیری از خون‌ریزی بیشتر، تلاش کنند. آیا وقتی خودمان به همین دلیل از کشور «فرار» کرده‌ایم، می‌توانیم از بقیه انتظار داشته باشیم که جان‌شان را در کف دست‌شان بگیرند و هر کاری انجام دهند؟ ادامه...
تصویری از lenny
ارسال شده توسط lenny ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها